Paintball: Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa

Z racji tego, że w paintballu ma się do czynienia z bronią, zachowanie zasad bezpieczeństwa jest sprawą kluczową.

Maska ochronna

Najbardziej narażone na zranienie są oczy i uszy. Najważniejszą więc zasadą bezpieczeństwa w paintballu jest noszenie maski ochraniającej twarz i głowę w czasie rozgrywek. Maski wykorzystywane w paintballu są zaprojektowane i wykonane z materiałów wytrzymujących bezpośrednie uderzenie kulki lecącej z prędkością ponad 95 m/s. Większość dostępnych na rynku masek, oprócz gogli posiada ochraniacz dolnej części twarzy, ochraniacze uszu oraz daszek. Dostępne są również maski chroniące całą głowę, przydatnych szczególnie w grach scenariuszowych odbywających się wewnątrz budynków.

Pomiar prędkości wylotowej kulek

Przyjęło się powszechnie, iż maksymalna prędkość wylotowa kulki, zapewniająca bezpieczną grę, to 300 fps (feet per second), której odpowiada prędkość 91,5 m/s, 329,4 km/h. Prędkość ta mierzona jest chronografem radarowym. Prędkość wylotową można zmieniać ręcznie w markerze za pomocą odpowiedniej śruby regulacyjnej, lub też może ona ulec zmianie w wyniku zmian ciśnienia gazu zasilającego marker w wyniku zmian temperatury albo w miarę wyczerpywania się gazu w butli. Przekroczenie umownej prędkości wylotowej skutkuje zwiększeniem się zasięgu kulek, ale wzrasta też bolesność po uderzeniu i obrażenia jakie kulka może spowodować. Dobrą praktyką jest mierzenie prędkości wylotowej przed każdym meczem lub scenariuszem. Zdarzają się jednak nieuczciwi gracze, którzy dla poprawienia wyników podkręcają swoje markery – w przypadku wykrycia takiego oszustwa gracze tacy usuwani są z gry.

Blokada spustu i zatyczki do luf

Każdy sprawny marker dostępny na rynku wyposażony jest w blokadę spustu. Może się zdarzyć jednak, że gracz zapomni po zejściu z pola gry zablokować spust. Dlatego też stosowane są różnego rodzaju zabezpieczenia wylotu lufy. Mogą mieć one formę gumowego grzybka wciskanego w lufę albo też „torebki” (ang. barrel bag) naciąganej na lufę i zaczepianej o wystające elementy markera. Wspomniane zabezpieczenia powinny być bezwzględnie stosowane poza terenem gry, a ich niestosowanie może być powodem wypadków. W czasie zawodów i dobrze zorganizowanych gier wymóg stosowania barrel bagów jest oczywistą częścią regulaminu i obowiązuje każdego gracza.

Akceptacja społeczna

Paintball budzi czasami kontrowersje, jako gra wojenna, przejaw fascynacji militaryzmem czy przemocą. Wydaje się, że te obawy są przesadzone, większość uczestników gry traktuje ją jako rodzaj rozrywki, sposób zdobycia sprawności fizycznej, itp. Między innymi z tego powodu niemal nie używa się kulek w kolorze czerwonym (pozostawiają plamy kojarzące się z krwią), ma to także wpływ na język, jakim posługują się gracze (np. o trafionym zawodniku nigdy nie mówi się „zabity”). W Polsce akceptacja społeczna paintballu jest stosunkowo niska w porównaniu z USA. Taki stan rzeczy wynika, z braku wiedzy o tym sporcie, co spowodowane jest sporadycznym pojawianiem się informacji o paintballu w mediach innych niż internet. W USA w latach 80. XX w. miała miejsce podobna sytuacja, zmieniono ją jednak dzięki rozwojowi sportowej wersji paintballa – Speedballa, której rozgrywki są częstokroć retransmitowane w zagranicznych stacjach telewizyjnych a ostatnio nawet w Polsce na kanale Eurosport 2.

Informacje zaczerpnięte z wikipedia.pl

Galeria